Menu Close

Etwinning

Mūsų mokykla įvertinta Europos kokybės ženkleliu!

Rokiškio Senamiesčio progimnazija įvertinta Europos kokybės ženkleliu už dalyvavimą tarptautiniame virtualiame eTwinning projekte „OLD BUT GOLD“.

2021-2022 mokslo metais šis projektas buvo apdovanotas nacionaliniu kokybės ženkleliu, o šis europinis apdovanojimas reiškia, kad projektas pelnė aukščiausią įvertinimą tarp nacionalinius kokybės ženklelius gavusių projektų.

Kiekviena nacionalinė paramos organizacija, atsižvelgdama į nacionalinio kokybės ženklelio vertinimo balus, atrenka ir pasiūlo trečdalį geriausių projektų. Europinis kokybės ženklelis suteikiamas tiktai kartą per metus, ir apie tai paskelbiama „eTwinning“ portale.

2021-2022 mokslo metų lapkričio- kovo mėnesiais Rokiškio Senamiesčio progimnazija dalyvavo tarptautiniame virtualiame eTwinning projekte „Old but Gold“ pagal anglų rašytojo Geoffrey Chaucer kūrinį „The Canterbury Tales“ („Kenterberio pasakojimai“). Projekte dalyvavo 9 šalys: Turkija, Italija, Jordanija, Danija, Šiaurės Makedonija, Ispanija, Lenkija, Čekija ir Lietuva, 30 mokytojų ir 330 mokinių.  Čia Lietuvą atstovavo keturi mūsų mokyklos mokiniai: Kamilė Stalauskaitė, Liepa Ulevičiūtė, ir dabar jau Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos mokiniai Karolis Kulikovskij ir Šarūnas Vitonis bei mokytoja Daiva Malcienė.

 

eTwinning projekto „Skaitau ir piešiu“ iliustracijų knyga

Šių metų pavasarį Rokiškio Senamiesčio progimnazijos 5-8 klasių mokiniai dalyvavo nacionaliniame virtualiame integruotame dailės ir anglų kalbos projekte „Skaitau ir piešiu“ (“Read and Draw“). Projekte taip pat dalyvavo Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos skyrius Šepetos Almos Adamkienės mokykla- daugiafunkcis centras ir Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija.  Keletą mėnesių vykęs projektas sėkmingai pasiekė finišą. Projekto „Skaitau ir piešiu“ galutinį produktą – bendrą trijų mokyklų elektroninę angliškų tekstų iliustracijų knygą galite rasti čia: https://www.storyjumper.com/book/read/158964901/647ebb9b5f21c

Rokiškio Senamiesčio progimnazijos penktokai ir septintokai dalyvauja eTwinning projekte

Rokiškio Senamiesčio progimnazija įsitraukė į tarptautinį virtualų eTwinning projektą „Create a map of your travelling experiences around Europe“ („Sukurk kelionių po Europą patirčių žemėlapį“). Projekto veiklos suteiks galimybes mokiniams ugdytis komunikavimo, pažinimo, kūrybiškumo, pilietiškumo, kultūrinę ir skaitmeninę kompetencijas. Projekte dalyvauja trys šalys: Turkija, Slovakija ir Lietuva. Čia Lietuvai atstovauja mūsų mokyklos 5a, 7a ir 7b klasių mokiniai bei jų anglų ir vokiečių kalbų mokytojos Daiva Malcienė ir Asta Milaknienė.

Integruotas dailės ir anglų kalbos eTwinning projektas

Rokiškio Senamiesčio progimnazija parengė ir pradėjo vykdyti nacionalinį virtualų eTwinning projektą „Skaitau ir piešiu“. Projekte dalyvauja trys Lietuvos mokyklos: Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla, Rokiškio rajono Antano Strazdo gimnazija ir Rokiškio Senamiesčio.progimnazija.Projektas skirtas integruotam anglų kalbos ir dailės ugdymui 5-8 klasėse. Projekto veiklos suteiks galimybes mokiniams ugdytis komunikavimo, pažinimo, kūrybiškumo, kultūrinę ir skaitmeninę kompetencijas. Anglų kalbos pamokų metu mokiniai skaitys tekstus, o dailės pamokų metu juos iliustruos. Mūsų mokyklos mokinių geriausios angliškų tekstų iliustracijos bus eksponuojamos mokyklos erdvėse. Taip pat numatytas projekto „Skaitau ir piešiu“ galutinis produktas- bendra trijų mokyklų elektroninė angliškų tekstų iliustracijų knyga.  Projektas vyks 2023 m. kovo- gegužės mėnesiais. Šiame projekte mūsų mokyklą atstovauja 5-8 klasių mokiniai bei jų dailės ir anglų kalbos mokytojos Lina Stanislovaitytė- Bukauskienė ir Daiva Malcienė.

 

Projektas įvertintas Nacionaliniu kokybės ženkleliu

“eTwinning” programos Nacionalinė paramos tarnyba praneša, kad mūsų mokyklos anglų kalbos mokytojai Daivai Malcienei suteiktas Nacionalinis kokybės ženklelis (NKŽ) už projektą “OLD BUT GOLD”. Sveikiname!
Programos „eTwinning“ kokybės ženkleliai suteikiami mokytojams, vykdantiems puikius projektus programoje „eTwinning“. Jie pažymi, kad projektas pasiekė  nacionalinį  standartą.

 

 

Rokiškio Senamiesčio progimnazija sėkmingai užbaigė tarptautinį projektą

Šių mokslo metų lapkričio- kovo mėnesiais Rokiškio Senamiesčio progimnazija dalyvavo tarptautiniame virtualiame eTwinning projekte „Old but Gold“ pagal anglų rašytojo Geoffrey Chaucer kūrinį „The Canterbury Tales“ („Kenterberio pasakojimai“). Projekte dalyvavo 9 šalys: Turkija, Italija, Jordanija, Danija, Šiaurės Makedonija, Ispanija, Lenkija, Čekija ir Lietuva, 30 mokytojų ir 330 mokinių.  Čia Lietuvą atstovavo keturi mūsų mokyklos mokiniai: Kamilė Stalauskaitė, Liepa Ulevičiūtė, Karolis Kulikovskij ir Šarūnas Vitonis bei mokytoja Daiva Malcienė.

Projekto pradžia buvo skirta šalių ir mokyklų prisistatymui ir susipažinimui. Vėliau visų šalių mokiniai domėjosi rašytojo G. Chaucer biografija ir skaitė „Kenterberio pasakojimus“. Lapkričio ir gruodžio mėnesiais įvyko virtualūs projekto dalyvių susitikimai, kuriuose mūsų mokyklos mokiniai pristatė Lietuvą ir mūsų mokyklą, taip pat dalyvavo viktorinose, diskutavo ir kūrė bendrus virtualius intelektinius produktus, kurie yra patalpinti eTwinning svetainėje.

Didžioji projekto veiklų dalis vyko mišriose tarptautinėse komandose. Mokiniai buvo suskirstyti į 10 komandų. Vienoje komandoje buvo apie 30 įvairių šalių mokinių ir 3 mokytojai, taip pat iš skirtingų šalių. Kiekviena komanda turėjo atlikti jai paskirtas užduotis, paremtas vienu iš „Kenterberio pasakojimų“  ir sukurti virtualų produktą: sukurti šiuolaikišką istoriją, sumontuoti video, parengti ir atlikti interviu, sukurti teminį žodynėlį, inscenizuoti, palyginti praeities ir dabarties idėjas ir panašiai. Kiekviena komanda susitiko virtualiai ir aptarė savo būsimas veiklas ir IKT įrankius, kuriuos naudos užduotims atlikti. Vėliau komandų dalyviai bendravo ir bendradarbiavo tarpusavyje.

Projekto pabaigoje mokiniai peržiūrėjo kitų komandų bendrus darbus, atsakė į projekto refleksijos klausimynų klausimus.

Projekto tikslai ir tikėtini rezultatai buvo pasiekti: mokiniai susidomėjo angliško literatūrinio kūrinio skaitymu, gebėjo palyginti praeities ir dabarties bendražmogiškąsias vertybes, pagerino savo asmenines anglų kalbos ir IKT žinias ir gebėjimus, mokiniai susipažino su kitų kultūrų bendraamžiais, mokiniai turėjo puikias galimybes ugdytis kūrybiškumą, savęs išreiškimą, kritinį mąstymą, tolerantiškumą ir pagarbą.

Dalyvavimas šiame projekte puikiai atitiko šių metų mūsų mokyklos tikslus ir uždavinius – kurti patyriminę ir virtualią aplinką bei mokinių saviraišką, darbą grupėse ir komandinį darbą skatinančią aplinką. Projektinio ugdymo turinys buvo pagrįstas visomis kompetencijomis: komunikavimo, socialine, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, kultūrine ir skaitmenine.

Labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi savo mokiniais – Kamile, Liepa, Šarūnu ir Karoliu, kurie geranoriškai sutiko dalyvauti projekte, penkis mėnesius mokėsi tarptautinėje klasėje ir ją sėkmingai pabaigė. Nors mūsų mokyklą atstovavo tik keturi mokiniai, tačiau jie dalyvavo visų 10 komandų veiklose, atliko užduotis, dalyvavo virtualiuose susitikimuose vakarais ir net per atostogas. Šis eTwinning projektas buvo nauja ir įdomi patirtis ir mokiniams, ir man kaip mokytojai.

Anglų kalbos mokytoja Daiva Malcienė

eTwinning projektas „8th edition Xmas cards and handmade xmas stuff”

2021-2022 m.m. 4 b klasės mokiniai vykdė tarptautinį eTwinning projektą „8th edition Xmas cards and handmade xmas stuff“. Projekto tikslas – pagaminti atvirukus, kalėdines dekoracijas su linkėjimais, sveikinimais lietuvių ir anglų kalbomis ir paštu išsiųsti projekto partneriams. Dalyvavo 12 mokyklų iš įvairių Europos valstybių. Ketvirtokai pagamino ir išsiuntė kalėdinius sveikinimus pradinių klasių mokiniams. Per žiemos šventes mokiniai sulaukė projekto partnerių iš Latvijos, Lenkijos, Olandijos, Ispanijos, Portugalijos, Rumunijos, Serbijos, Graikijos pagamintų atvirukų, palinkėjimų anglų ir gimtosiomis kalbomis. Ypač nustebino Serbijos pradinukų muzikinis sveikinimas, užšifruotas QR kodu.

 4 b klasės mokiniai džiaugiasi sėkmingu projektu. plačiau

 

Rokiškio Senamiesčio progimnazija – tarptautinio projekto dalyvė

Rokiškio Senamiesčio progimnazija įsitraukė į tarptautinį virtualų eTwinning projektą „Old but Gold“ pagal anglų rašytojo Geoffrey Chaucer kūrinį „The Canterbury Tales“ („Kenterberio pasakojimai“). Projekte dalyvauja 9 šalys: Turkija, Italija, Jordanija, Danija, Šiaurės Makedonija, Ispanija, Lenkija, Čekija ir Lietuva. Čia Lietuvą atstovauja keturi mūsų mokyklos mokiniai: Kamilė Stalauskaitė, Liepa Ulevičiūtė, Karolis Kulikovskij ir Šarūnas Vitonis bei mokytoja Daiva Malcienė.

 

Pirmasis projekto susitikimas

etwinning (1)Pirmajame projekto susitikime 2021-11-23 dalyvavo visų šalių mokytojai ir daugiau nei 80 mokinių. Žinoma, visi bendravo anglų kalba. Taigi labai įdomu buvo pamatyti ir išgirsti, ką ir kaip kalba kitų šalių mokytojai ir mokiniai. Rokiškio Senamiesčio progimnazijos komandą pristatė Šarūnas. Malonia staigmena tapo Karolio sėkmė. Jis projekto šalių pažinimo kahoot viktorinoje užėmė 2 vietą! Džiaugiamės ir didžiuojamės mūsų mokiniais! plačiau

 

Antrasis projekto susitikimas

etwinning (1)Antrasis projekto virtualus susitikimas vyko 2021-12-22. Jis buvo skirtas rašytojui Geoffrey Chaucer ir jo kūrinio „The Canterbury Tales“ įžangai. Dvi savaites mokiniai domėjosi rašytojo biografija ir skaitė „Kenterberio pasakojimų“ pirmąją dalį. Susitikimo metu visų šalių mokiniai atliko kahoot testą. Vėliau mokiniai dalyvavo diskusijoje. Diskusijos tema buvo rašytojo Geoffrey Chaucer citata „Love conquers all“ („Meilė nugali viską“).

Students

Students and Teachers

 

Skip to content