Menu Close

Etwinning

Projektas įvertintas Nacionaliniu kokybės ženkleliu

“eTwinning” programos Nacionalinė paramos tarnyba praneša, kad mūsų mokyklos anglų kalbos mokytojai Daivai Malcienei suteiktas Nacionalinis kokybės ženklelis (NKŽ) už projektą “OLD BUT GOLD”. Sveikiname!
Programos „eTwinning“ kokybės ženkleliai suteikiami mokytojams, vykdantiems puikius projektus programoje „eTwinning“. Jie pažymi, kad projektas pasiekė  nacionalinį  standartą.

 

 

Rokiškio Senamiesčio progimnazija sėkmingai užbaigė tarptautinį projektą

Šių mokslo metų lapkričio- kovo mėnesiais Rokiškio Senamiesčio progimnazija dalyvavo tarptautiniame virtualiame eTwinning projekte „Old but Gold“ pagal anglų rašytojo Geoffrey Chaucer kūrinį „The Canterbury Tales“ („Kenterberio pasakojimai“). Projekte dalyvavo 9 šalys: Turkija, Italija, Jordanija, Danija, Šiaurės Makedonija, Ispanija, Lenkija, Čekija ir Lietuva, 30 mokytojų ir 330 mokinių.  Čia Lietuvą atstovavo keturi mūsų mokyklos mokiniai: Kamilė Stalauskaitė, Liepa Ulevičiūtė, Karolis Kulikovskij ir Šarūnas Vitonis bei mokytoja Daiva Malcienė.

Projekto pradžia buvo skirta šalių ir mokyklų prisistatymui ir susipažinimui. Vėliau visų šalių mokiniai domėjosi rašytojo G. Chaucer biografija ir skaitė „Kenterberio pasakojimus“. Lapkričio ir gruodžio mėnesiais įvyko virtualūs projekto dalyvių susitikimai, kuriuose mūsų mokyklos mokiniai pristatė Lietuvą ir mūsų mokyklą, taip pat dalyvavo viktorinose, diskutavo ir kūrė bendrus virtualius intelektinius produktus, kurie yra patalpinti eTwinning svetainėje.

Didžioji projekto veiklų dalis vyko mišriose tarptautinėse komandose. Mokiniai buvo suskirstyti į 10 komandų. Vienoje komandoje buvo apie 30 įvairių šalių mokinių ir 3 mokytojai, taip pat iš skirtingų šalių. Kiekviena komanda turėjo atlikti jai paskirtas užduotis, paremtas vienu iš „Kenterberio pasakojimų“  ir sukurti virtualų produktą: sukurti šiuolaikišką istoriją, sumontuoti video, parengti ir atlikti interviu, sukurti teminį žodynėlį, inscenizuoti, palyginti praeities ir dabarties idėjas ir panašiai. Kiekviena komanda susitiko virtualiai ir aptarė savo būsimas veiklas ir IKT įrankius, kuriuos naudos užduotims atlikti. Vėliau komandų dalyviai bendravo ir bendradarbiavo tarpusavyje.

Projekto pabaigoje mokiniai peržiūrėjo kitų komandų bendrus darbus, atsakė į projekto refleksijos klausimynų klausimus.

Projekto tikslai ir tikėtini rezultatai buvo pasiekti: mokiniai susidomėjo angliško literatūrinio kūrinio skaitymu, gebėjo palyginti praeities ir dabarties bendražmogiškąsias vertybes, pagerino savo asmenines anglų kalbos ir IKT žinias ir gebėjimus, mokiniai susipažino su kitų kultūrų bendraamžiais, mokiniai turėjo puikias galimybes ugdytis kūrybiškumą, savęs išreiškimą, kritinį mąstymą, tolerantiškumą ir pagarbą.

Dalyvavimas šiame projekte puikiai atitiko šių metų mūsų mokyklos tikslus ir uždavinius – kurti patyriminę ir virtualią aplinką bei mokinių saviraišką, darbą grupėse ir komandinį darbą skatinančią aplinką. Projektinio ugdymo turinys buvo pagrįstas visomis kompetencijomis: komunikavimo, socialine, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, kultūrine ir skaitmenine.

Labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi savo mokiniais – Kamile, Liepa, Šarūnu ir Karoliu, kurie geranoriškai sutiko dalyvauti projekte, penkis mėnesius mokėsi tarptautinėje klasėje ir ją sėkmingai pabaigė. Nors mūsų mokyklą atstovavo tik keturi mokiniai, tačiau jie dalyvavo visų 10 komandų veiklose, atliko užduotis, dalyvavo virtualiuose susitikimuose vakarais ir net per atostogas. Šis eTwinning projektas buvo nauja ir įdomi patirtis ir mokiniams, ir man kaip mokytojai.

Anglų kalbos mokytoja Daiva Malcienė

eTwinning projektas „8th edition Xmas cards and handmade xmas stuff”

2021-2022 m.m. 4 b klasės mokiniai vykdė tarptautinį eTwinning projektą „8th edition Xmas cards and handmade xmas stuff“. Projekto tikslas – pagaminti atvirukus, kalėdines dekoracijas su linkėjimais, sveikinimais lietuvių ir anglų kalbomis ir paštu išsiųsti projekto partneriams. Dalyvavo 12 mokyklų iš įvairių Europos valstybių. Ketvirtokai pagamino ir išsiuntė kalėdinius sveikinimus pradinių klasių mokiniams. Per žiemos šventes mokiniai sulaukė projekto partnerių iš Latvijos, Lenkijos, Olandijos, Ispanijos, Portugalijos, Rumunijos, Serbijos, Graikijos pagamintų atvirukų, palinkėjimų anglų ir gimtosiomis kalbomis. Ypač nustebino Serbijos pradinukų muzikinis sveikinimas, užšifruotas QR kodu.

 4 b klasės mokiniai džiaugiasi sėkmingu projektu. plačiau

 

Rokiškio Senamiesčio progimnazija – tarptautinio projekto dalyvė

Rokiškio Senamiesčio progimnazija įsitraukė į tarptautinį virtualų eTwinning projektą „Old but Gold“ pagal anglų rašytojo Geoffrey Chaucer kūrinį „The Canterbury Tales“ („Kenterberio pasakojimai“). Projekte dalyvauja 9 šalys: Turkija, Italija, Jordanija, Danija, Šiaurės Makedonija, Ispanija, Lenkija, Čekija ir Lietuva. Čia Lietuvą atstovauja keturi mūsų mokyklos mokiniai: Kamilė Stalauskaitė, Liepa Ulevičiūtė, Karolis Kulikovskij ir Šarūnas Vitonis bei mokytoja Daiva Malcienė.

 

Pirmasis projekto susitikimas

etwinning (1)Pirmajame projekto susitikime 2021-11-23 dalyvavo visų šalių mokytojai ir daugiau nei 80 mokinių. Žinoma, visi bendravo anglų kalba. Taigi labai įdomu buvo pamatyti ir išgirsti, ką ir kaip kalba kitų šalių mokytojai ir mokiniai. Rokiškio Senamiesčio progimnazijos komandą pristatė Šarūnas. Malonia staigmena tapo Karolio sėkmė. Jis projekto šalių pažinimo kahoot viktorinoje užėmė 2 vietą! Džiaugiamės ir didžiuojamės mūsų mokiniais! plačiau

 

Antrasis projekto susitikimas

etwinning (1)Antrasis projekto virtualus susitikimas vyko 2021-12-22. Jis buvo skirtas rašytojui Geoffrey Chaucer ir jo kūrinio „The Canterbury Tales“ įžangai. Dvi savaites mokiniai domėjosi rašytojo biografija ir skaitė „Kenterberio pasakojimų“ pirmąją dalį. Susitikimo metu visų šalių mokiniai atliko kahoot testą. Vėliau mokiniai dalyvavo diskusijoje. Diskusijos tema buvo rašytojo Geoffrey Chaucer citata „Love conquers all“ („Meilė nugali viską“).

Students

Students and Teachers

 

Skip to content