Menu Close

Laisvos darbo vietos

informacija apie aktyvuojamą neužimtą darbo vietą

 

Eil. Nr. Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.) Darbdavys

 

Atsakingas darbdavio asmuo

(el. paštas, telefonas)

Iki kada  priimami prašymai Specialūs  kvalifikaciniai reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma

darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis  darbo užmokestis (atskaičius mokesčius)

(Eur)

Kontaktinė informacija
1. Psichologas,

pareigybės lygis – A1.

Teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

Rokiškio Senamiesčio progimnazija Raštvedė

Eglė Ramanauskienė;

Tel. +370 458 51030

senamiescio.progimnazija@gmail.com

 

Dokumentai priimami iki  2024 m. balandžio 25 d.

16.00 val. el. paštu:

senamiescio.progimnazija@gmail.com

 

Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir psichologo profesinę kvalifikaciją;
• išmanyti psichologo veiklą reglamentuojančius teisės aktus;
• gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
• mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje.
Dirbti 0,75 pareigybės; Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, atsižvelgiant  į turimą kvalifikacinę kategoriją ir darbo stažą nuo 1,0222 iki 1,0772.

Konkretus darbo užmokestis priklausys nuo turimos kategorijos ir darbo stažo.

 

El. p.

senamiescio.progimnazija

@gmail.com

Tel.: +370 458 51030.

 

 

Eil. Nr. Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.) Darbdavys

 

Atsakingas darbdavio asmuo

(el. paštas, telefonas)

Iki kada  priimami prašymai Specialūs  kvalifikaciniai reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma

darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis  darbo užmokestis (atskaičius mokesčius)

(Eur)

Kontaktinė informacija
1. Pradinio ugdymo mokytojas – 1 pareigybė.

Pareigybės lygis – A2.

Funkcijos: ugdyti mokinius pagal pradinio ugdymo programą.

 

Rokiškio Senamiesčio progimnazija Raštvedė

Eglė Ramanauskienė

Tel. +370 458 51030

Dokumentai priimami iki 2024 m. balandžio 25 d.

16.00 val. el. paštu:

senamiescio.progimnazija@gmail.com

 

 

 

Pradinio ugdymo mokytojas turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. Aukštasis išsilavinimas, pradinių klasių mokytojo kvalifikacija.

2. Geri bendravimo įgūdžiai su mokiniais ir tėvais.

3. Reikiamų teisės aktų ir dokumentų išmanymas.

4. Informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti.

5.Gebėjimas

bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas, atsižvelgiant  į turimą kvalifikacinę kategoriją ir darbo stažą nuo 0,9981 iki 1,1597.

Konkretus darbo užmokestis priklausys nuo turimos kategorijos ir darbo stažo.

 

Tel. +370 458 51030

El. p. senamiescio.progimnazija

@gmail.com

 

 

 

 

Eil. Nr. Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.) Darbdavys

 

Atsakingas darbdavio asmuo

(el. paštas, telefonas)

Iki kada  priimami prašymai Specialūs  kvalifikaciniai reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma

darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis  darbo užmokestis (atskaičius mokesčius)

(Eur)

Kontaktinė informacija
1. Ispanų arba prancūzų kalbos mokytojas (pareigybės lygis A2).

Antrosios užsienio kalbos mokymas 6 klasėms ir neformaliojo švietimo būreliai.

Rokiškio Senamiesčio progimnazija Raštvedė

Eglė Ramanauskienė;

Tel. +370 458 51030

senamiescio.progimnazija@gmail.com

 

Dokumentai priimami iki 2024 m. balandžio 25 d.

16.00 val. el. paštu:

senamiescio.progimnazija@gmail.com

 

 

 

Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

 

 

Dirbti  0,2 pareigybės.

Nustatytas pareiginės algos koeficientas nuo 0,9981 iki

1,1597 (priklauso nuo turimos kategorijos ir darbo stažo).

El. p.

senamiescio.progimnazija

@gmail.com

Tel.: +370 458 51030.

 

 

Skip to content