Menu Close

Laisvos darbo vietos

Visuomenės informavimo apie savivaldybės

reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose ir įmonėse

esančias neužimtas darbo vietas

tvarkos aprašo priedas

Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtos įstaigos/įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens

informacija apie aktyvuojamą neužimtą darbo vietą

Eil. Nr. Darbo pobūdis (pareigybės pavadinimas, pagrindinės funkcijos ir / ar kt.) Darbdavys

 

Atsakingas darbdavio asmuo

(el. paštas, telefonas)

Iki kada  priimami prašymai Specialūs  kvalifikaciniai reikalavimai

(išsilavinimas, privaloma

darbo patirtis ir / ar kt.)

Mėnesinis  darbo užmokestis (atskaičius mokesčius)

(Eur)

Kontaktinė informacija
1. Psichologas,

pareigybės lygis – A1.

Teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

Rokiškio Senamiesčio progimnazija Raštvedė

Eglė Ramanauskienė;

Tel. 8 458 51030

senamiescio.progimnazija@gmail.com

 

Dokumentai priimami iki 2023 m. rugpjūčio 11 d.

įskaitytinai el. paštu:

senamiescio.progimnazija@gmail.com

Atitinkantys darbo skelbime nurodytus reikalavimus pretendentai bus pakviesti į pokalbį, rugpjūčio 14 d.

 

 

Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir psichologo profesinę kvalifikaciją;
• išmanyti psichologo veiklą reglamentuojančius teisės aktus;
• gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
• mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, dirbti komandoje.
Dirbti 0,75 pareigybės; Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos nuo 8,71 iki 11,39 (1620,06-2118,54 Eur);  Konkretus darbo užmokestis priklausys nuo turimos kategorijos ir darbo stažo. El.p.:

senamiescio.progimnazija

@gmail.com

Tel.: 8-458-51030.

 

Skip to content