Menu Close

Projektas

 

PROJEKTAS „BENDROJO UGDYMO TURINIO IR ORGANIZAVIMO MODELIŲ SUKŪRIMAS IR IŠBANDYMAS BENDRAJAME UGDYMEtoliau

ESF Projektai

kuriamelietuvos ateiti2020-09-18 d. Rokiškio Senamiesčio progimnazija su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė sutartį (Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0062) dėl projekto ,,Mokyklos bendruomenės telkimas mokinių rašymo įgūdžių gerinimui“ įgyvendinimo. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

Projekto partneriai – Vilniaus r. Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazija ir Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinė mokykla.

Projektu siekiama stiprinti tėvų ir pedagogų ryšį su vaikais, lavinant jų rašymo gebėjimus. Šis projektas sudarys palankias sąlygas įtvirtinti mokinių rašymo dalykines žinias bei sustiprins asmenines vaikų kompetencijas kuriant pagarba ir pasitikėjimu grįstus santykius su tėvais, pedagogais ir bendraamžiais. Per mokslo metus bus pasiekta kiekvieno mokinio asmeninė pažanga atsižvelgiant į mokymosi startą bei asmenines raidos galimybes, mokiniui optimalų tempą ir bendrosiose ugdymo programose numatytus reikalavimus.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus suorganizuota 8 kūrybinės dirbtuvės projekte dalyvaujančių mokyklų mokytojams ir po 12 kūrybinių dirbtuvių mokyklos bendruomenei „Linksmai rašau ir lietuvių kalbą žinau“, kiekvienoje iš projekte dalyvaujančių mokyklų. Projekte bus suorganizuotos 2 bendruomeniškumo stovyklos visoms projekte dalyvaujančioms mokykloms.

Projekto dalyviai – tėvai, pedagogai ir vaikai – vadovausis šiomis pagrindinėmis vertybėmis – empatija, solidarumu, bendru darbu, pasitikėjimu savimi ir vieni kitais. Vaikai, kartu su tėvais ir pedagogais atlikdami kūrybines užduotis, mokysis iš suaugusiųjų kūrybiškumo raiškos pavyzdžio. Ugdytojai skatins vaikus kūrybiškai ir lanksčiai mąstyti, savarankiškai spręsti problemas ir įveikti jiems iškilusius sunkumus, ugdysis pasitikėjimą savimi ,valdant sudėtingas gyvenimiškas situacijas, mokysis būti empatiški šalia esantiems, o tai padės kurti visaverčius tarpusavio santykius lavinant rašymo įgūdžius.

Įgyvendinus projektą, bus pasiekti du stebėsenos rodikliai: ,,ESF finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusios mokyklos“ (rodiklio kodas P.N.728) – 3 mokyklos ir ,,Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“ (rodiklio kodas P.S.382) – 18 asmenų.

Projektas ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

kuriamelietuvos ateitiMūsų progimnazija 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą. Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:
http://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

smm_logoSAC_logo

Mokytojams yra sukurti veiklų aprašai, skirti padėti pamokosenaudoti projekto lėšomis nupirktas mokymo priemones.
Šie aprašai yra patalpinti projekto svetainėje „Vedlys“
(http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html#1-4).

MVIMG_20191111_131517 MVIMG_20191104_131634 IMG_20200302_132755 IMG_20200302_132408 IMG_20200302_132352 IMG_20200127_133113 IMG_20200113_133512 IMG_20200113_133337 IMG_20200113_133030 IMG_20200113_132909 IMG_20200113_131217 IMG_20200113_131137 IMG_20200113_131101 IMG_20200113_125403 IMG_20200113_125120 IMG_20191216_131004 IMG_20191209_134538 IMG_20191209_133458 IMG_20191209_133007 IMG_20191104_135152

Skip to content