Menu Close

Planavimo dokumentai

Etikos kodeksas toliau 

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo  bei darbuotojų stebėsenos ir kontrole  darbo vietos tvarką toliau 

Paramos priėmimo ir skirstymo tvarkos aprašas toliau 

Ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo tvarkos aprašas. žiūrėti

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politika žiūrėti

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas. žiūrėti

Saugios virtualios erdvės ir asmens privatumo užtikrinimo vykdant nuotolinį mokymą žiūrėti

Nuotolinio darbo aprašas žiūrėti

Įsakymas dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Rokiškio Senamiesčio progimnazijos Laibgalių ikimokyklinio ir priešmokyklinio skyriaus, įgyvendinančio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašo patvirtinimo žiūrėti

Darbo tvarkos taisyklės žiūrėti

Darbo apmokėjimo tvarkos aprašas. žiūrėti

Bendrieji kalbos ugdymo reikalavimai mokykloje. žiūrėti

Organizuojamos vaikų vasaros poilsio stovyklos nuostatai žiūrėti

Tarnybinių komandiruočių tvarkos aprašas žiūrėti

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos įgyvendinimo Rokiškio Senamiesčio progimnazijoje tvarkos aprašas žiūrėti

Darbuotojų materialinės atsakomybės ir turtinės žalos atlyginimo tvarkos aprašas žiūrėti

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka žiūrėti

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka žiūrėti

Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas žiūrėti

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka žiūrėti

Mokinių individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas. žiūrėti

Ugdymo turinio planavimo tvarkos aprašas.

Lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas. žiūrėti

Dieninės vaikų vasaros poilsio stovyklos organizavimo tvarkos aprašas žiūrėti

 

 

 

Skip to content