Menu Close

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos funkcijų, sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas. toliau

Vaiko geroves komisijos veiklos planas 2023 m.toliau

Pagalbos mokinių krizinio elgesio atveju tvarkos aprašas  toliau

Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika. toliau

Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka  toliau

Mokinių elgesio taisyklės toliau

Socialinės pilietinės veiklos vykdymo tvarka   toliau

Socialinis pedagogas  toliau

Pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo rekomendacijos i toliau

Pagalbos mokiniui teikimo tvarka  toliau

Mokinių uniformų dėvėjimo taisyklės  toliau

 

 

 

Skip to content