Menu Close

Vaiko gerovės komisija

Pagalbos mokinių krizinio elgesio atveju tvarkos aprašas  toliau

Smurto ir priekabiavimo prevencijos politika. toliau

Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka  toliau

Mokinių lankomumo apskaitos ir progimnazijos nelankymo prevencijos tvarka  toliau

Mokinių skatinimo tvarka  toliau

Mokinių elgesio taisyklės

Socialinės pilietinės veiklos apskaita  toliau

Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo  toliau

Socialinis pedagogas  toliau

Pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo rekomendacijos i toliau

Pagalbos mokiniui teikimo tvarka  toliau

Mokinių uniformų dėvėjimo taisyklės  toliau

Vaiko gerovės komisija 

 

 

Skip to content