Menu Close

UTA igyvendinimas

UTA komandos sudėtis toliau

Atnaujinto ugdymo turinio diegimo Rokiškio Senamiesčio progimnazijoje planas toliau

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) toliau

Veikimas kartu su socialiniais partneriais įgyvendinant atnaujinta  ugdymo turinį toliau

Kompetencijų raidos aprašas toliau

Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai toliau

Tėvams apie UTA toliau

Skip to content