Menu Close

Balandžio mėn. pirmąją savaitę, siekiant kryptingai pasirengti įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui, mokyklos Vaiko gerovės komisija organizavo renginius mokytojams ir mokiniams.

 

  • Lietuvos audiosensorinės bibliotekos vyr. bibliotekininkė A. Kregždė vedė edukacinius užsiėmimus mokiniams „Žmogus su negalia irgi gali“ bei „Apie disleksiją paprasta: kodėl kai kuriems vaikams sunkiau skaityti?‘‘. Smagiais pavyzdžiais bei užduočių ir diskusijų metu mokiniai kartu su viešnia išsiaiškino, kad tam tikri sunkumai būdingi  visiems ir kad kiekvienas žmogus stiprus savaip. Edukacijų metu mokiniai įgijo žinių apie įvairias negalias.
  • Vyko renginiai, skirti mokytojų kompetencijų stiprinimui įtraukiojo ugdymo srityje. Mokymus pedagogams vedė Rokiškio PPT specialistė G. Soltanienė. Ji supažindino su mokinių, turinčių negalias, sutrikimus ar mokymosi sunkumus, sutrikimų grupėmis; kartu su mokytojais reflektavo apie tinkamus darbo būdus, kuo tinkamiau atliepiant specifinius ugdytinių poreikius. Mokyklos socialinė pedagogė L. Masionienė apžvelgė netinkamo elgesio formavimosi ypatumus bei pagalbos vaikams būdus valdant elgesį bei emocijas. Specialioji pedagogė L. Pečiūrienė pristatė  tyrimo ,,Švietimo pagalbos efektyvumas ir galimybės Rokiškio Senamiesčio progimnazijoje‘‘ rezultatus.
  • Rokiškio jaunimo centro atstovės pristatė centro siūlomas veiklas ir paslaugas vaikams bei jaunimui, naujus būrelius vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
  • Mokytojai turėjo galimybę pamatyti pirmąjį lietuvišką dokumentinį filmą apie disleksiją.

 

Skip to content